Välkommen / Welcome

(English below)

Detta är Jan Darpös publikationssida. Här finns artiklar och rapporter som redan har publicerats i olika tidskrifter och böcker eller på nätet. Föreläsningsmaterial av olika slag, t.ex. OH-presentationer, återfinns under Presentationer. Under Övrigt material finns remissvar i olika miljörättsliga lagstiftningsärenden. Slutligen har jag – med författarnas tillåtelse – publicerat ett antal goda studentuppsatser under fliken Andras material. Under fliken In English hittar du artiklar på engelska.

 

This is the Jan Darpö’s website for publications and materials. Under In English, you can find Articles and reports, as well as PPTs from different Presentations.

Latest update 2018-03-15; see In English/Presentations: From Unibet to Protect – Direct effect of EU Environmental Law. Presentation at EU Law Discussion Group, Lunds University, 14 March 2018

Contact Information

Jan Darpö
Professor of Environmental Law
Faculty of Law / Uppsala Universitet
PO Box 512
SE-751 20 UPPSALA

E-mail: jan.darpo@jur.uu.se
Tel: +46 739-13 78 24
Faculty of Law