Välkommen / Welcome

(English below)

Detta är Jan Darpös publikationssida för sådant material i fulltext som inte ligger direkt under Juridicums hemsida. Här finns artiklar och rapporter som redan har publicerats i olika tidskrifter och böcker eller på nätet. Under fliken In English hittar du artiklar på engelska.

Undervisningsmaterial av olika slag, t.ex. OH-presentationer, återfinns under Presentationer. Under Övrigt material återfinns remissvar i olika miljörättsliga lagstiftningsärenden. Ansvarsutredningar och rapporter i miljörättsliga frågor hittar du under Utredningar. Slutligen har jag – med författarnas tillåtelse – publicerat ett antal goda studentuppsatser under fliken Andras material.

Latest update 2017-11-23; se In English: The Commission: a sheep in wolf’s clothing? On infringement proceedings as a legal device for the enforcement of EU law on the environment, using Swedish wolf management as an example. Accepted for publishing in JEEPL

Contact Information

Jan Darpö
Professor of Environmental Law
Faculty of Law / Uppsala Universitet
PO Box 512
SE-751 20 UPPSALA

E-mail: jan.darpo@jur.uu.se
Tel: +46 739-13 78 24
Faculty of Law