Andras material

Här hittar du studentuppsatser från Juridicum i Uppsala. De är goda exempel på den kvalitet i skrivandet som våra juridikstudenter kan uppnå efter fullföljda studier. Ämnena är ofta samhällspolitiskt intressanta.

Andras 2014: Uppsats: Ändamålsenliga MKB-system. En jämförelse melllan svensk och finsk rätt. Christoffer Lundqvist, vt-14

Andras 2013: Uppsats: Det enda vi vet säkert är att allt är osäkert. Om Natura 2000 i svensk rättspraxis. Lena Lidmark, vt-13

Andras 2012: Uppsats: Sista chansen nu – Om efterbaehandling och exploatering. Tina Risberg, vt-12

Andras 2012: Uppsats: Implementeringen av ett miljömål – ramdirektivet för vatten och icke-försämring av ekologisk status.  Axel Henckel, vt-12

Andras 2012: Uppsats: Markägarhänsyn i allemansrätten – Problem eller politik? Anna Henriksson, vt-12

Andras 2011: Uppsats: Vattenförvaltningen i Sverige och Alsterån. Charlotte Scholz, ht-11

Andras 2011: Om sanktionssystemet vid oljeförorening från fartyg och ne bis idem. Nils Henriksson, vt-11

Andras 2011: Uppsats: Access to Justice in French Environmental Law. Mattias Wiklund, vt-11

Andras 2009: Uppsats: Miljökonekvensbeskrivningen och prövningens omfattning. Anders Wallin, vt-09.

Andras 2009: Uppsats: Illegal handel med hotade arter. Agnes Larsson Lindholm, vt-09.

Andras 2008: Uppsats: Övertagande av efterbehandlingsansvar i samband med verksamhetsöverlåtelse. Elin Samuelsson, ht-08.

Andras 2006: Uppsats. Att anmäla eller anmälas? Om åtalsanmälningar. Anna Lidman, ht-06.

Andras 2006: Uppsats: Närhet till vatten? Om strandskyddet. Michael Ajneståhl, vt-06

Andras 2005: Uppsats: Miljöorganisationers talerätt. Om Århuskonventionen. Karin Sjöberg, vt-05.

Andras 2005: Uppsats: Behjälplig eller beklaglig? Om saneringsförsäkringen. Jesper Bergström, ht-05.