Presentationer

Här hittar du en undervisnings- och föreläsningsmaterial i form av PowerPoint-presentationer i olika miljörättsliga ämnen.

Föreläsning 2017: Protection of Species in Environmental Decision-making. PROSPEC – An interdisciplinary research project on the integration of scientific evidence in administrative and judicial procedures. Presentation på Juridicums/ArtDatabankens seminarium Naturvetenskapliga underlag i miljöbeslutsprocesser

Övrigt material 2017: Miljörättsliga reflektioner Introduktion på Miljörättsdagen 2017-10-18

Föreläsning 2017: EUs miljörätt & kravet på effektivitet – Europarätt ur ett miljörättsligt perspektiv. Domstolsakademin, Sth den 5-6 december 2017

Undervisning 2016: Avsiktligt artskydd? Presentation på Mark- och miljödomstolen i Växjö den 2016-03-24

Undervisning 2016: Artskyddet i debatten. Presentation på ArtDataBanken den 2016-05-18

Övrigt material 2016: Miljörättsliga refelktioner Introduktion på Miljörättsdagen 2016-10-19

Övrigt material 2015: Miljörättsliga reflektioner Introduktion på Miljörättsdagen 2015-10-06

Övrigt material 2014: Miljörättsliga reflektioner Introduktion på Miljörättsdagen 2014-11-06