Startsida    Artiklar &   
  rapporter  
  Rättsfall    Litteratur    Undervisning    Övrigt  
  material  
  Andras  
  material  
  Utredningar    In English  
Undervisning

Här hittar du en del undervisnings- och föreläsningsmaterial. Till att börja med har jag lagt ut PowerPoint-presentationerna till olika föreläsningar i miljörättsliga ämnen.

Undervisning 2016: Avsiktligt artskydd? Presentation på Mark- och miljödomstolen i Växjö den 24/3-16
Undervisning 2016: Artskyddet i debatten. Presentation på ArtDataBanken den 18/5-16
Undervisning 2007: Miljöbrott. Föreläsning T4, vt-07
Undervisning 2007: Miljörätt. Föreläsning T6, vt-07
Undervisning 2006: Miljörätt. Föreläsning T6, vt-06
Undervisning 2006: Natura 2000 Föreläsning VJS/vt-06
Undervisning 2005: Miljörättens grunder Föreläsning 3 SLU/vt-05
Undervisning 2005: Miljöbrott. Föreläsning T4 vt
Undervisning 2005: PBL och MB. Föreläsning 1, T6 (vt)
Undervisning 2005: MB och miljöprocess. Föreläsning 2, T6 (vt)
Undervisning 2005: Prövning och tillsyn Föreläsning 3 SLU/vt-05
Undervisning 2005: Eftebehandling Föreläsning 3 SLU/vt-05
Undervisning 2005: Miljöprövningens omfång. VJS Miljörättsdag 17/2-05
Undervisning 2005: EU och miljörätt Föreläsning 1 SLU/vt-05
Undervisning 2005: Normgivning Föreläsning 1 SLU/vt-05
Undervisning 2005: Verksamheter Föreläsning 3 SLU/vt-05